PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK

PIĄTEK -
NIEDZIELA

SEANS 2D

16,90

19,90

SEANS 3D

16,90

19,90

HIT*

19,90

19,90

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK

SEANS 2D

16,90

SEANS 3D

16,90

HIT*

19,90

PIĄTEK -
NIEDZIELA

SEANS 2D

19,90

SEANS 3D

19,90

HIT*

19,90

* Cena obowiązuje na tytuły filmowe oznaczone jako HIT

Do prawidłowego odbioru seansu w technologii 3D konieczne jest posiadanie specjalnych okularów. 
Okulary te są do nabycia w kasach kina.
Po zakupie okulary stają się Państwa własnością.

Miejsca VIP to luksusowe fotele usytuowane w najlepszych rzędach sal kinowych. 
Zapewnią one doskonałą widoczność obrazu, odbiór efektów 3D oraz dźwiękowych.