PONIEDZIAŁEK / WTOREK / CZWARTEK

SUPER ŚRODA

PIĄTEK/ SOBOTA/ NIEDZIELA

SEANS
2D/3D*

17,90

14,90

19,90

SEANS 2D/3D*

PONIEDZIAŁEK / WTOREK / CZWARTEK

17,90

SUPER
ŚRODA

14,90

PIĄTEK / SOBOTA / NIEDZIELA

19,90

* Do prawidłowego odbioru seansu w technologii 3D konieczne jest posiadanie specjalnych okularów. 
Okulary te są do nabycia w kasach kina.
Po zakupie okulary stają się Państwa własnością.

Miejsca VIP to luksusowe fotele usytuowane w najlepszych rzędach sal kinowych. 
Zapewnią one doskonałą widoczność obrazu, odbiór efektów 3D oraz dźwiękowych.