Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania z danych osobowych Użytkowników gromadzonych w ramach Serwisu, w szczególności, gdy Użytkownik rezerwuje bądź kupuje bilety do kina. Ponadto niniejsza Polityka Prywatności opisuje również zasady dotyczące posługiwania się z plikami cookies. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w CINEMA1, o których tu piszemy, można kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, który dostępny jest pod adresem e-mail: iod@cinemaone.pl

1. Co jest czym, czyli wyjaśnienie znaczenia niektórych słów, którymi posługujemy się w Polityce Prywatności.

1. „CINEMA1” (albo „My”) – czyli my, właściciele serwisu dostępnego pod adresem www.cinemaone.pl, a konkretnie Showleen Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy, adres: ul. Stefana Okrzei 31, 59-220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000792043, REGON: 383727691, NIP: 5272897231.

2. „Użytkownik” (albo „Ty”, albo każda inna forma osobowa, w której zwracamy się do Ciebie) – internauta, który odwiedza stronę www.cinemaone.pl (i podstrony), czyli Serwis, bądź Fanpage CINEMA1 w portalach społecznościowych.

3. „Polityka Prywatności” – niniejszy dokument.

4. „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cinemaone.pl

5. „Usługi” – funkcjonalności Serwisu, które Ci udostępniamy np. możliwość zakupu lub rezerwacji biletu.

6. „Cookies, Ciasteczka” – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, ułatwiające korzystanie ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.

7. „Dane osobowe” – oznaczają informacje, które, samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami, pozwalają Cię zidentyfikować, w szczególności poprzez odniesienie do takich danych jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy

8. „Fanpage CINEMA1” – strony, konta, kanały prowadzone przez CINEMA1 w portalach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, YouTube.

9. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych jest Showleen Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy, adres: ul. Stefana Okrzei 31, 59-220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000792043, REGON: 383727691, NIP: 5272897231. Kontakt e-mail: sekretariat@elsoria.com

2. Tak jak wspominaliśmy na wstępie, dla bezpieczeństwa Twoich danych osobowych wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym najszybciej skontaktujesz się pod adresem e-mail: iod@cinemaone.pl.

3. CINEMA1 stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazywanych nam danych osobowych zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Każda osoba, którą zatrudniamy lub z którą współpracujemy, zanim zostanie dopuszczona do przetwarzania danych osobowych, zobowiązywana jest do zachowania danych osobowych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

3. Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

1. Jeśli kupowany jest bilet – dla celów związanych z obsłużeniem takiej transakcji (realizacja umowy zakupu biletu zgodnie z Regulaminem – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie – konieczność przechowywania informacji o transakcji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).

2. Jeśli rezerwowany jest bilet – dla celów związanych z obsługą takiej rezerwacji (realizacja umowy rezerwacji biletu zgodnie z Regulaminem) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. W przypadku zapisania się na newsletter – dla celów związanych z wysyłaniem newslettera (na podstawie wyrażonej w ten sposób zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. W przypadku rozpatrywania reklamacji i skarg – możliwość ustosunkowania się do reklamacji i jej obsługa stanowią uzasadniony interes CINEMA1 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. W związku z zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń – co stanowi, w przypadku sytuacji spornych, nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Na potrzeby analizowania sesji użytkowników na potrzeby identyfikowania błędów w działaniu serwisu cinemaone.pl – co stanowi uzasadniony interes CINEMA1 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Na potrzeby zapewnienia szybkiego kontaktu na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2 (dane zbierane są w celu
poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną) – co stanowi uzasadniony interes CINEMA1 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. Jeśli chcesz skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego – Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu kontaktu z Tobą, by przedstawić Ci naszą ofertę bądź odpowiedzieć na Twoje pytania, co dzieje się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO.

9. CINEMA1 prowadzi strony profilowe na Facebooku: https://www.facebook.com/KinoCinema1GdańskMorena Co może wiązać się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, gdy odwiedzasz wskazany profil bądź wchodzisz w interakcje z tym profilem (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli odwiedzasz nasz profil społecznościowy na portalu typu Facebook, gromadzone są dane dotyczące Twojej aktywności na tym profilu, w tym polubień, przesyłanych nam wiadomości, treści komentarzy i postów zamieszczanych na tym profilu. Pamiętaj, że jako użytkownicy portalu społecznościowego i Ty i my jesteśmy związani także polityką prywatności i regulaminami zaakceptowanymi w ramach tego portalu społecznościowego. Dane związane z Twoją aktywnością w ramach prowadzonego przez CINEMA1 profilu na portalu społecznościowym będą przechowywane, dopóki ich nie usuniesz albo nie zostaną usunięte przez nas albo właściciela danego portalu społecznościowego. Pamiętaj, że jako użytkownik każdego z portali społecznościowych, gdzie mamy swój profil, możesz także zarządzać swoim kontem i zamieszczanymi treściami zgodnie z regulacjami tego portalu społecznościowego.

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

1. W przypadku zakupu biletu i sprawozdawczości finansowej – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego,

2. W przypadku rezerwacji biletów dane w tym zakresie przechowywane są przez 2 lata liczone od daty seansu.

3. W przypadku wysyłania newslettera na podany e-mail – do czasu wycofania zgody,

4. W odniesieniu do rozpatrywania reklamacji i skarg – do 30 dni od daty złożenia reklamacji,

5. Na potrzeby zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym.

6. Na potrzeby analizowania sesji użytkowników na potrzeby identyfikowania błędów w działaniu serwisu cinemaone.pl – przez okres 30 dni.

7. Na potrzeby zapewnienia szybkiego kontaktu na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2 (dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną) – dane te będą przechowywane przez 21 dni od daty seansu.

8. W przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego – do czasu wycofania zgody.

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

1. Dane osobowe są ujawniane podmiotom udzielającym wsparcia – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Wśród takich podmiotów znajdują się firmy zapewniające nam niektóre usługi w obszarze IT, archiwizujące i niszczące nośniki danych, wspierające nas w obszarze prawnym, firmy kurierskie.

2. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane przez Ciebie w trakcie dokonywania płatności, przetwarzane są przez firmę PayPro S.A. z siedzibą przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań (operatora płatności Przelewy24) jako instytucji płatniczej pośredniczącej w realizacji płatności zgodnie z zasadami określonymi przez wskazany wyżej podmiot.

3. W przypadkach wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zastrzegamy sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych np. organom ścigania, sądom.

4. CINEMA1 przetwarzając dane osobowe w celach analizy ruchu w Serwisie, targetowania i retargetowania reklam, ma zamiar przekazywać je poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

A. W razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list, natomiast informacje o porozumieniu EU-USA tutaj: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

5. Gdy ma to zastosowanie, CINEMA1 poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. 6. Informujemy również, że przekazujemy Twoje dane osobowe innym odbiorcom, tj: -Google (Google Ads/Google Marketing Platform/Analytics) – https://policies.google.com/privacy?hl=pl -Facebook (Facebook Ads) – https://www.facebook.com/policies/ads -Vector Software (https://vectorsoft.pl/regulamin). Podmioty te posiadają własne regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

6. Jakie prawa Ci przysługują w kontekście Twoich danych osobowych. 1. Zgodnie z przepisami RODO Użytkownik ma następujące prawa:

A. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

B. Prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),

C. Prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),

D. Prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

E. Prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany, (art. 20 RODO),

F. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),

G. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed ich cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt mailowy: iod@cinemaone.pl

H. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Z powyższych uprawnień, a także wszystkich innych przewidzianych w RODO, możesz skorzystać poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych drogą mailową: iod@cinemaone.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (obecnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji celów przetwarzania danych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności (patrz: pkt. 3).

7. Pliki cookies

1. Jeśli Użytkownik wyrazi stosowną zgodę, pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów biznesowych w celu wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika także na innych stronach internetowych. Ci reklamodawcy i partnerzy biznesowi to nasi Zaufani Partnerzy (pkt 5.6.). Zaufani Partnerzy chcą mieć dostęp do Twoich danych, by móc zaoferować Ci na innych stronach internetowych ofertę naszych filmów, którymi możesz być zainteresowany, Twoje dane posłużą także do analizy, by móc zaprezentować takie oferty osobom podobnym do Ciebie. Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. do następujących celów:

A. targetowania Użytkowników, czyli ich selekcji przez CINEMA1 albo Zaufanych Partnerów w celu określenia docelowej grupy odbiorczej, która w największym stopniu jest zainteresowana reklamą danego filmu lub wydarzenia i przekierowywania ich na stronę internetową CINEMA1,

B. retargetowania Użytkowników, czyli emisja reklamy CINEMA1 tylko tym Użytkownikom, którzy odwiedzili wcześniej stronę docelową (Serwis).

2. Informujemy, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, które mogą być łączone z danymi osobowymi np. danymi podawanymi w trakcie zakupu / rezerwacji biletu w Serwisie.

3. CINEMA1 informuje, że pliki cookies wykorzystywane są, poza celami wskazanymi powyżej, w następujących celach:

A. Dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

B. Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest załogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie dokonywać logowania.

C. Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.

D. Wyświetlania reklam CINEMA1 także na innych stronach internetowych poza Serwisem.

4. Informujemy, że w ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

A. Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

B. Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Informujemy, że w ramach Serwisu – ze względu na cel zastosowania – stosowane są następujące typy plików cookies:

A. Takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.

B. Takie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.

C. Takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

D. Takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.

E. Takie, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (reklamowe pliki cookies).

6. CINEMA1 wskazuje, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym.

7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej podajemy linki do informacji na temat zarządzania plikami cookies udostępnionymi przez następujących producentów przeglądarek internetowych: Firefox (Mozilla) Internet Explorer Edge Chrome Safari Opera

8. Gdyby któryś z powyższych linków nie działał np. producent przeglądarki przeniósł informacje o cookies na inną podstronę, zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, by znaleźć stosowne informacje np. wpisując „Safari czyszczenie cookies”.

9. CINEMA1 informuje, że stosowanie przez Ciebie ograniczeń w zamieszczaniu plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

8. Google Analytics

1. Nasz Serwis korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z Serwisu. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z Serwisu są zwykle przekazywane na serwery Google i tam zapisywane.

2. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki (patrz: linki, które podaliśmy powyżej). Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu. Ponadto możesz zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Twojego sposobu korzystania z Serwisu (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobierzesz i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. Nasz Serwis korzysta z funkcji anonymizeIP w Google Analytics. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Jeśli w przypadku danych osobowych zebranych na Twój temat możliwe jest odniesienie ich do konkretnej osoby, takie odniesienie jest od razu wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane.

4. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z Serwisu oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Politykę prywatności firmy Google znajdziesz pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Pamiętaj, że Google co jakiś czas zmienia tę politykę, dlatego każdorazowo upewnij się, że jest to aktualna wersja.